ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در کن 2016+عکس ها

ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در جشنواره کن 2016+عکس ها

ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در جشنوراه کن 2016+عکس ها,ترانه علدوستی,trane alidoosti,دست ندادن ترانه علیدوستی به مرد خارجی,احترام ایرانی ترانه علیدوستی به مرد خارجی,دانلود فیلم دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی,لیلا حاتمی,فاطمه معتمدآریا,ماجرای بوسیده شدن فاطمه معتمد آریا توسط مجری مرد,ماجرای دست دادن لیلا حاتمی با رئیس جشنواره کن 2014,عکس های دست دادن و بوسیده شدن لیلا حاتمی توسط مرد,مرد فرانسوی لیلا حاتمی ار بغل کرد,عکس بغل شدن لیلا حاتمی توسط مرد فرانسوی,عکس بوسیدن فاطمه معتمد آریا توسط آقای مجری ,عکس روبوسی لیلا حاتمی با مردان در جشنواره کن 2014,جشنواره کن,جشنواره کن 2016,کن 2016,کلیپ دست ندادن ترانه علیدوستی
ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در جشنواره کن 2016+عکس ها

ترانه علیدوستی

سایت خبری تفریحی به روز نیوز:عکس ها و فیلمی از دست ندادن ترانه علیدوستی در جشنواره کن 2016 منتشر شده است که باعث تحسین طرفداران این بازیگر شده است.

در حالی که بسیاری از بازیگران زن و مرد ایرانی با حضور در جشنواره های خارجی پا را فراتر از عرف مملکت خویش و اعتقادات مردم خود می گذارند دست ندادن ترانه علیدوستی به مرد خارجی در جشنواره کن 2016 بسیار کار جالب و ستودنی به نظر می رسد.

نمونه هایی از دست دادن و حتی روبوسی کردن بازیگران زن ایرانی در جشنواره های خارجی همواره وجود داشته است

نمونه بارز آنها دست دادن لیلا حاتمی با رئیس جشنواره کن 2014 بود و حتی در ادامه دست دادن لیلا حاتمی به بوسیده شدن نیز کشیده شد.

ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در جشنوراه کن 2016+عکس ها,ترانه علدوستی,trane alidoosti,دست ندادن ترانه علیدوستی به مرد خارجی,احترام ایرانی ترانه علیدوستی به مرد خارجی,دانلود فیلم دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی,لیلا حاتمی,فاطمه معتمدآریا,ماجرای بوسیده شدن فاطمه معتمد آریا توسط مجری مرد,ماجرای دست دادن لیلا حاتمی با رئیس جشنواره کن 2014,عکس های دست دادن و بوسیده شدن لیلا حاتمی توسط مرد,مرد فرانسوی لیلا حاتمی ار بغل کرد,عکس بغل شدن لیلا حاتمی توسط مرد فرانسوی,عکس بوسیدن فاطمه معتمد آریا توسط آقای مجری ,عکس روبوسی لیلا حاتمی با مردان در جشنواره کن 2014,جشنواره کن,جشنواره کن 2016,کن 2016,کلیپ دست ندادن ترانه علیدوستی
ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در جشنواره کن 2016+عکس ها
ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در جشنوراه کن 2016+عکس ها,ترانه علدوستی,trane alidoosti,دست ندادن ترانه علیدوستی به مرد خارجی,احترام ایرانی ترانه علیدوستی به مرد خارجی,دانلود فیلم دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی,لیلا حاتمی,فاطمه معتمدآریا,ماجرای بوسیده شدن فاطمه معتمد آریا توسط مجری مرد,ماجرای دست دادن لیلا حاتمی با رئیس جشنواره کن 2014,عکس های دست دادن و بوسیده شدن لیلا حاتمی توسط مرد,مرد فرانسوی لیلا حاتمی ار بغل کرد,عکس بغل شدن لیلا حاتمی توسط مرد فرانسوی,عکس بوسیدن فاطمه معتمد آریا توسط آقای مجری ,عکس روبوسی لیلا حاتمی با مردان در جشنواره کن 2014,جشنواره کن,جشنواره کن 2016,کن 2016,کلیپ دست ندادن ترانه علیدوستی
ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در جشنواره کن 2016+عکس ها
ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در جشنوراه کن 2016+عکس ها,ترانه علدوستی,trane alidoosti,دست ندادن ترانه علیدوستی به مرد خارجی,احترام ایرانی ترانه علیدوستی به مرد خارجی,دانلود فیلم دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی,لیلا حاتمی,فاطمه معتمدآریا,ماجرای بوسیده شدن فاطمه معتمد آریا توسط مجری مرد,ماجرای دست دادن لیلا حاتمی با رئیس جشنواره کن 2014,عکس های دست دادن و بوسیده شدن لیلا حاتمی توسط مرد,مرد فرانسوی لیلا حاتمی ار بغل کرد,عکس بغل شدن لیلا حاتمی توسط مرد فرانسوی,عکس بوسیدن فاطمه معتمد آریا توسط آقای مجری ,عکس روبوسی لیلا حاتمی با مردان در جشنواره کن 2014,جشنواره کن,جشنواره کن 2016,کن 2016,کلیپ دست ندادن ترانه علیدوستی
ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در جشنواره کن 2016+عکس ها

بازیگر دیگری که با اقدامات خارج از عرف خود باعث جنجنال هایی شد فاطمه معتمد آریا بود که در برنامه توسط مجری برنامه بوشده شد!

ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در جشنوراه کن 2016+عکس ها,ترانه علدوستی,trane alidoosti,دست ندادن ترانه علیدوستی به مرد خارجی,احترام ایرانی ترانه علیدوستی به مرد خارجی,دانلود فیلم دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی,لیلا حاتمی,فاطمه معتمدآریا,ماجرای بوسیده شدن فاطمه معتمد آریا توسط مجری مرد,ماجرای دست دادن لیلا حاتمی با رئیس جشنواره کن 2014,عکس های دست دادن و بوسیده شدن لیلا حاتمی توسط مرد,مرد فرانسوی لیلا حاتمی ار بغل کرد,عکس بغل شدن لیلا حاتمی توسط مرد فرانسوی,عکس بوسیدن فاطمه معتمد آریا توسط آقای مجری ,عکس روبوسی لیلا حاتمی با مردان در جشنواره کن 2014,جشنواره کن,جشنواره کن 2016,کن 2016,کلیپ دست ندادن ترانه علیدوستی
ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در جشنواره کن 2016+عکس ها

اما ترانه علیدوستی علاوه براین که در نوع پوشش خود نسبت به دیگر بازیگران زن وضعیت مناسب تری داست در رفتار خود نیز هوشمندانه عمل کرد و از ایجاد حواشی برای خود جلوگیری کرد.

ترانه علیدستی در صحنه این که یک مرد خارجی دست خود را به سمتش دراز کرد تا با او دست بدهد در اقدامی هوشمندانه دست خود را بالا برد و علاوع به احترام کذاشتن از دست دادن با مرد خارجی خودداری کرد.

ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در جشنوراه کن 2016+عکس ها,ترانه علدوستی,trane alidoosti,دست ندادن ترانه علیدوستی به مرد خارجی,احترام ایرانی ترانه علیدوستی به مرد خارجی,دانلود فیلم دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی,لیلا حاتمی,فاطمه معتمدآریا,ماجرای بوسیده شدن فاطمه معتمد آریا توسط مجری مرد,ماجرای دست دادن لیلا حاتمی با رئیس جشنواره کن 2014,عکس های دست دادن و بوسیده شدن لیلا حاتمی توسط مرد,مرد فرانسوی لیلا حاتمی ار بغل کرد,عکس بغل شدن لیلا حاتمی توسط مرد فرانسوی,عکس بوسیدن فاطمه معتمد آریا توسط آقای مجری ,عکس روبوسی لیلا حاتمی با مردان در جشنواره کن 2014,جشنواره کن,جشنواره کن 2016,کن 2016,کلیپ دست ندادن ترانه علیدوستی
ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در جشنوراه کن 2016+عکس ها
ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در جشنوراه کن 2016+عکس ها,ترانه علدوستی,trane alidoosti,دست ندادن ترانه علیدوستی به مرد خارجی,احترام ایرانی ترانه علیدوستی به مرد خارجی,دانلود فیلم دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی,لیلا حاتمی,فاطمه معتمدآریا,ماجرای بوسیده شدن فاطمه معتمد آریا توسط مجری مرد,ماجرای دست دادن لیلا حاتمی با رئیس جشنواره کن 2014,عکس های دست دادن و بوسیده شدن لیلا حاتمی توسط مرد,مرد فرانسوی لیلا حاتمی ار بغل کرد,عکس بغل شدن لیلا حاتمی توسط مرد فرانسوی,عکس بوسیدن فاطمه معتمد آریا توسط آقای مجری ,عکس روبوسی لیلا حاتمی با مردان در جشنواره کن 2014,جشنواره کن,جشنواره کن 2016,کن 2016,کلیپ دست ندادن ترانه علیدوستی
ماجرای دست ندادن ترانه علیدوستی با مرد خارجی در جشنوراه کن 2016+عکس ها

سایت خبری تفریحی به روز نیوز

Share this page to Telegram
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

2
لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar
2 نظرات مستقل
0 پاسخ به دیگران
0 دنبال کنندگان
 
نمایش نظرات بیشترین امتیاز
نمایش نظرات با بیشترین پاسخ
2 تعداد نظر دهندگان
مرضیهaref Recent comment authors
aref
مهمان
aref

احسنت عالییی

مرضیه
مهمان
مرضیه

افرین