بهرام رادان: من گوساله‌ام

آخرین اینستاگرام بهرام رادان:

گوساله: پدر بزرگ ما ميتونيم يه روز آدم شيم؟
پدربزرگ: بله پسرم. در نسخ خاي قديم خصوصا در گاونامه اشاره شده كه هر گاوي اگر عميقا بفهمد كه چقدر گاو است در دم آدم خواهد شد!
گوساله: آدمها چطور؟ مي تونن گاو بشن؟

پدربزرگ: بله پسر. در همان كتاب باز اشاره شده كه هر گاه آدمي زيادي بفهمد كه آدم است در دم گاو خواهد شد!
گوساله: حالا من شايد حالا حالا ها نفهمم كه چقدر گاوم! راه ساده تر نداري بابابزرگ؟
پدربزرگ: چرا پسرم. روش ماسك چپاني! در اين روش ماسك هايي است كه مثل كله انسان ساخته شده اند و مي توان شاخها را بريد و ماسك بر سر گذارد و به ميان جماعت آدمي رفت…!
گوساله: چه روش راحتي…
پدربزرگ: بلي پسرم! در ميان آدمياني كه ميبيني، فرقي نمي كند كه در چه مقام و موقعيتي باشند… برخي اينچنين آدم شده اند!

از كتاب من گوساله ام
#من_گوساله_ام
بهرام رادان: من گوساله‌ام

Share this page to Telegram
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar