على شادمان و ویشکا آسایش و مهسا طهماسبی و اشپیتیم آرفی و آزاده صمدی و آرش استیلاف در حال بشکن زدن

تصویری از بازیگران شاد و بشکن‌زن مجموعه تلویزیونی دیوار به دیوار در پشت صحنه این مجموعه!على شادمان و ویشکا آسایش و مهسا طهماسبی و اشپیتیم آرفی و آزاده صمدی و آرش استیلاف در حال بشکن زدن

اشپیتیم آرفی در اینستاگرامش نوشته:

A great day with great people at Divar be Divar ??

على شادمان و ویشکا آسایش و مهسا طهماسبی و اشپیتیم آرفی و آزاده صمدی و آرش استیلاف در حال بشکن زدنعلى شادمان و ویشکا آسایش و مهسا طهماسبی و اشپیتیم آرفی و آزاده صمدی و آرش استیلاف در حال بشکن زدن

اینستاگرام ویشکا آسایش
instagram.com/vishka.asayesh

اینستاگرام آزاده صمدی
instagram.com/azadehsamadi_

اینستاگرام مهسا طهماسبی
instagram.com/mahsaa_tahmaasebi

اینستاگرام آرش استیلاف
instagram.com/arashestilaf

اینستاگرام على شادمان
nstagram.com/alishadman

اینستاگرام اشپیتیم آرفی
instagram.com/shpejtimarifi

Share this page to Telegram
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar