آقای رئیس جمهور، آینده کجاست؟

Rate this post

وقتی این مطلب نوشته می‌شد، تصور این بود، که شما خواننده گرامی آن را در زمان آینده می‌خوانید، اما آنچه تا این نقطه [۰] خواندید، مربوط به لحظاتی پیش است و گذشته‌ای است که در گذشته است! مشکل ما این است که هر چه تندتر می‌دویم، به آینده نمی‌رسیم، اما وقتی توقف می‌کنیم و به گذشته فکر می‌کنیم، درمی‌بابیم که آنچه که گذشت، همان آینده‌ای بود که برای رسیدنش تند می‌دویدیم و به آن نمی‌رسیدیم!آقای رئیس جمهور، آینده کجاست؟

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در توییترش، در ارتباط با سفرهای خارجی اخیرش نوشت:

«توافقات صورت‌گرفته، نویدبخش آینده‌ای روشن در روابط دوجانبه است.»

همانجا یکی از کاربران، به نام فرید، از ایشان پرسیده:

«می‌شه لطفا بفرمایید: این «آینده» کجاست؟ ما که آینده گذشتگان بودیم، حالا شدیم گذشته آیندگان!»

 

لطفا راهنمایی کنید
لطفا یک دانای ریش سفیدی که نزدیک‌بین نباشد به ما بگوید که:

آینده همان گذشته است، یا گذشته همان آینده است؟

Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar