بایگانی برچسب ها: بی چادر

ورود خانم‌های آرایش کرده و بی‌چادر ممنوع است!

ورود خانم‌های آرایش کرده و بی‌چادر ممنوع است!

مأمور بیمارستان: بیمار نباید آرایش کند… مردم خیلی بدحجاب می‌آیند. زن چادری: نمی‌دانم چرا بعضی از زنان با بی‌میلی چادر سر می‌کنند؛ در‌حالی‌که چادر، ما را حفظ می‌کند… دوست ندارم زن بی‌حجاب اینجا ببینم… مرد‌های ما از دست زنان بی‌حجاب امنیت ندارند! زن میانسالی که جلوی در ایستاده تا جلوی زنان مانتویی را بگیرد، می‌گوید: «بدون چادر نمی‌توانید وارد اورژانس بیمارستان شوید» و از بیماران مانتویی می‌خواهند با چادر وارد مرکز درمانی شون...

ادامه مطلب