بایگانی برچسب ها: شوخی با رئیس‌جمهور

بنیتا باقرمنش به مهمانی رئیس‌جمهور نمی‌رود!

بنیتا باقرمنش به مهمانی رئیس‌جمهور نمی‌رود!

بنیتا باقرمنش در اینستاگرامش خبر داده که به مهمانی افطاری عمو حسن نمی‌رود، دلیلش را هم نوشته، ولی ما که از زبان بچه‌های این دور و زمانه سر در نمی‌آوریم، خودتان بخوانید: «جناب آقای حسن لوحانی من به ددر شما نخواهم آمد؟ می‌دونی چَرا؟ مگه صد بار بهت نگفتم‌ که حسن… خیلی خطرناکه حسن؟ عمو حسن، مگه گفتم انقدر الکی نخند؟ مامانا زود می‌فهمن وقتی لبخند ژکوند می‌زنی، ینی کار خرابی تلدی! عمو حسن جان، پول چای افطاری را صرف خرید کافور کن و در ...

ادامه مطلب