بایگانی برچسب ها: a student’s dream

کابوس دانشجویان پزشکی +۱۸

کابوس دانشجویان پزشکی +۱۸

تصویر زیر سال ۱۹۰۶ میلادی گرفته شده با عنوان «رویای یک دانشجو»! البته این نگاه طنز عکاس قدیمی به حال و روز دانشجویان پزشکی و سر و کله زدنشان با مردگان و اسکلت‌ها و جسدها و تاثیری که دنیای اموات بر خواب‌شان می‌گذاشت. تصویری مشابه از کابوس دانشجویان پزشکی بد نیست بدانیم که… در گذشته نه امکانات فعلی در اختیار دانشجویان پزشکی بود و نه این همه آدم مرده و زنده وجود داشت که بشود یک دل سیر رویشان آزمایش و تحقیق و تفحص کرد. آن روزگار دانشجویان پزش...

ادامه مطلب