بایگانی برچسب ها: acorn worm

امید تازه‌ای برای باززایی اعضای بدن انسان

امید تازه‌ای برای باززایی اعضای بدن انسان

چه می‌شد اگر انسان می‌توانست بازو یا پای قطع شده‌اش را باززایی کند؟ تحقیق جدیدی روی کرم‌های سردوکی نشان داده که شاید روزی بتوان به این آرزو دست یافت. امید تازه‌ای برای باززایی اعضای بدن انسان این تحقیق نشان داده که کرم‌های سردوکی می‌توانند اعضای بریده شده بدن خود را باز تولید کنند. به گزارش «فیوچریست» تحقیقی در موسسه «Development Dynamics» نشان می‌دهد کرم‌های سر دوکی می‌توانند بخش‌های مختلفی از بدن خود از جمله سر، سیستم عصبی و اعضای داخل...

ادامه مطلب