بایگانی برچسب ها: Alireza Solhi

از تجویز صدای شجریان تا قتل همسر

از تجویز صدای شجریان تا قتل همسر

«نامزد پزشک» پس از مردن شد «همسر پزشک»! شایعات چون باد و طوفان در حرکتند و منتظر نمی‌مانند تا کسی آن‌ها را تایید یا تکذیب کند و پی‌ببرد که واقعیت چیست. علیرضا صلحی پزشک جویای نام و شهرت در بازداشت است و منتظر روشن شدن وضعیت خود و کشف واقعیت کشته شدن عمدی یا سهوی همسر و مادر بزرگ همسر و مسموم شدن دیگر بستگان. از تجویز صدای شجریان تا قتل همسر شایعات شایع شد پزشکی برای بهبود بیمارانش، با خط خوش، صدای محمدرضا شجریان و سالار عقیلی را تجویز می...

ادامه مطلب