بایگانی برچسب ها: arsham ghaderi

آرشام قادری، پزشک هنرمند

آرشام قادری، پزشک هنرمند

در سیستم آموزشی هفتاد هشتاد سال پیش و پیش از آن، خوشنویسی و حفظ آثار شعرا و ادیبان، بخشی جدایی‌ناپذیر از آموزش بود! بعدها با پیشرفت و نوآوری کوشش شد تا حد امکان سوادآموزی آسان شود و از خوش‌نویسی و سخت‌گیری‌ها کاسته شود، و این آسان‌گیری همچنان ادامه دارد. نتیجه، شاید رشد و نمو نسلی بد خط و کم‌سواد و تنبل و پرتوقع شد تا جایی که خط خوش پزشکی دانشگاه رفته خبر داغ رسانه‌ای می‌شود! [در حاشیه اضافه شود که متاسفانه مدارس دولتی ما با موسیقی و آموز...

ادامه مطلب