بایگانی برچسب ها: Ayam Cemani

مرغ سیاه پوست

مرغ سیاه پوست

ایام سمانی «ایام سمانی» یا مرغ سیاه‌پوست مرغ و خروس‌هایی هستند که از داخل و بیرون سیاهند، یعنی منقار و چشم و پر و پا و گوشت و استخوان و سایر اعضای این گونه مرغ‌ها سیاه است. زادگاه این مرغ‌ها جاوه یکی از جزایر کشور اندونزی است و به زبان بومی آنجا ایام یعنی مرغ و سمانی نام روستایی که این مرغ اولین بار در آنجا دیده شد. این مرغ‌ها اولین بار در سال ۱۹۹۸ توسط هلندی‌ها به اروپا برده شدند و بقیه مردم دنیا فهمیدند که یک چیزی به نام مرغ سمانی هم وج...

ادامه مطلب