بایگانی برچسب ها: Campbell Island

کاج نوئل سیتکایی، تنهاترین درخت جهان

کاج نوئل سیتکایی، تنهاترین درخت جهان

این درخت کاج مجرد، اگر بشود واژه مجرد را برای درخت‌ها بکار برد، سال‌هاست که در تنهایی در جزیره دورافتاده کمپبل زندگی‌می‌کند، او تنهاترین درخت جهان است. می‌گویند این درخت غیر بومی این سیتکا اسپروس یا کاج نوئل سیتکایی [نام علمی: Picea sitchensis]  را لرد رانورفلی، فرماندار سابق نیوزلند، در سال ۱۹۰۷ در جزیره کمپبل کاشته است و این درخت همانجا، دور از خانواده و هم‌گونه‌هایش به تنهایی رشد کرد و بزرگ شد. جزیره  کمپبل، بیش از ۶۰۰ کیلومتر با ج...

ادامه مطلب