بایگانی برچسب ها: Dr Tony Perry

خیال یا واقعیت: دیگر نیازی به زنان نیست

خیال یا واقعیت: دیگر نیازی به زنان نیست

ساخت جنین از سلول‌های پوست بجای تخمک‌ها خیال یا واقعیت: دیگر نیازی به زنان نیست تا چندی پیش عالمان و عامیان بر این باور بودند که بدون تخمک زنان نمی‌توان اسپرم را بارور کرد، اما در ماه س‍پتامبر گروهی از دانشمندان دانشگاه باث در کشور انگلستان توانستند با آزمایش روی موش‌ها، این اعتقاد عمومی را رد کنند. ساخت جنین موش توسط دانشگاه باث آن‌ها توانستند با استفاده از نمونه پوستی و بدون استفاده از تخمک زنانه و با شیوه‌ای متفاوت به باروری دست یا...

ادامه مطلب