بایگانی برچسب ها: Earthquake in Tehran

زلزله بزرگ تهران دیر و زود دارد اما…

زلزله بزرگ تهران دیر و زود دارد اما…

بارها کارشناسان به خطر جدی زلزله در تهران اشاره کرده‌اند اما کسی میل ندارد پنبه را از گوشش در بیاورد و اگر راه چاره‌ای نمی‌یابد از این شهر فرار کند تا دیر نشده است. یک لحظه چشم تان را ببندید و تصویر کنید زلزله آمده‌است. به گفته کارشناسان در لحظه اول دستکم یکی دو میلیونی جان خود را ازدست می‌دهند نکته تاسف برانگیز این است که بدلیل قطع آب و برق و مسیرهای امداد رسانی و نبودن آمادگی برای چنین بحرانی، فرشته مرگ چند میلیون نفر دیگر را در آغوش خوا...

ادامه مطلب