بایگانی برچسب ها: FaceTime

سرقت مسلحانه جلوی دوربین اینترنت

سرقت مسلحانه جلوی دوربین اینترنت

دانشجوی کالج جلوی چشمان وحشت زده دوست دخترش که از طریق وبکم او را مشاهده می‌کرد مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت سرقت مسلحانه جلوی دوربین اینترنت یکشنه همین هفته، یل گرستاین دانشجوی ۱۹ ساله‌ دانشگاه آستین تگزاس در آپارتمانش مشغول چت تصویری «FaceTime» با دوست دخترش بود که صدای زنگ در را شنید. وقتی در را باز کرد سه سارق مسلح به او حمله کردند و او را روی تختخوابش انداختند در حالیکه دوست دخترش با وحشت از طریق دوربین وبکم شاهد این تهاجم بود. در تصو...

ادامه مطلب