بایگانی برچسب ها: fariba kamalabadi

واکنش هاشمی به دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو بهاییت

واکنش هاشمی به دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو بهاییت

واکنش هاشمی به دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو بهاییت واکنش هاشمی به دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو بهاییت هاشمی ها و بهاییت سایت خبری تفریحی به روز نیوز:بالاخره بعد از چند روز از دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو ارشد بهاییت در ایران هاشمی بزرگ به این موضوع واکنش نشان داد. واکنش هاشمی به دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو بهاییت در پی انتشار خبر دیدار فائزه هاشمی با یک زن زندانی بهایی که به تازگی ...

ادامه مطلب

عکس طنز به دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو بهاییت

عکس طنز به دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو بهاییت

عکس طنز به دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو بهاییت واکنش طنز به دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو بهاییت فائزه هاشمی و فریبا کمال آبادی سایت خبری تفریحی به روز نیوز:بعد از انتشار خبر و عکس دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو ارشد بهاییت در ایران یک کانال تلگرامی واکنش طنزی به این موضوع داشته است. این کانال تلگرامی با ویرایش عکس دیدار فایزه هاشمی با فریبا کمال آبادی عضو ارشد بهاییت در ایران و قرار دادت کمد و آباژ...

ادامه مطلب