بایگانی برچسب ها: free satellite internet

اینترنت ماهواره‌ای رایگان در راه است

اینترنت ماهواره‌ای رایگان در راه است

شرکت کوئیکا (Quika) خبر داده که در سال ۲۰۱۸ نخستین سرویس اینترنت ماهواره‌ای رایگان در جهان را در دسترس مردم آفریقا، عراق و افغانستان قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری علم وفناوری، شرکت کوئیکا اعلام کرده نخستین اینترنت ماهواره‌ای رایگان پرسرعت را با هدف برطرف کردن نابرابری اقتصادی و اجتماعی برای ساکنان کشورهای در حال توسعه و در مرحله اول برای ساکنان کشورهای خاورمیانه و آفریقا ارائه می‌کند. توصیه و راه کارهای پیشنهادی خبرگزاری علم وفناوری ه...

ادامه مطلب