بایگانی برچسب ها: good luck charm

بریدن طلسم خوش شانسی!

بریدن طلسم خوش شانسی!

پزشکان هندی دُم بیست سانتی متری نوجوانی را به این علت که رشد آن دردناک شده بود قطع کردند. بریدن طلسم خوش شانسی! خانواده این نوجوان ۱۸ ساله معتقد هستند که این دم «طلسم خوش شانسی» است و کاری به آن نداشتند. نوجوان با مراجعه به پزشک توضیح داد که نشستن و خوابیدن با این دم برای او مشکل است. بریدن طلسم خوش شانسی! پزشکان توضیح دادند که در اثر رشد و بزرگ شدن، دم دارای استخوان شده که باعث درد می‌شد. پس از قطع دم، برای اولین بار، این نوجوان دم برید...

ادامه مطلب