بایگانی برچسب ها: Hadi Manafi

میرحسین موسوی نادان مطلق، معصومه ابتکار خرابکار!

میرحسین موسوی نادان مطلق، معصومه ابتکار خرابکار!

هادی منافی، وزیر بهداشت کابینه موسوی، می‌گوید: «موسوی یا یک مریض روانی است یا اینکه از خائنین مسلم است. اگر من بخواهم به او احترام بگذارم می‌گویم روانی است و از نظر روانی مشکل داشت» «پدر خانم ابتکار یکی از خرابکارهای سازمان محیط زیست بود. نظارتش این بود که بیاید محیط زیست را از بین ببرد. خانم ابتکار هم خودش همینطور است. الان هم بچه‌اش را فرستاده آمریکا درس بخواند. شوهرش هم خرابکاری‌های زیادی داشته است» بیمارستان مهر تهران که وارد می‌شوی از...

ادامه مطلب