بایگانی برچسب ها: Melika Sharifinia

یک دل سیر گریه ملیکا شریفی‌نیا

یک دل سیر گریه ملیکا شریفی‌نیا

ملیکا شریفی‌نیا می‌گوید گریستن در اتوبان بدون دیده شدن خاصیت اتوبان است، حرف زدن و فریاد کشیدن نیز! البته این خاصیت یا درست‌تر بگوییم بی‌خاصیتی ساکنان شهرهای بزرگ است که انسان‌ها ماشین می‌شوند و از انسانیت دور! یک دل سیر گریه ملیکا شریفی‌نیا ملیکا شریفی‌نیا نوشت: می‌دانید اتوبان‌ها خاصیتِ عجیبی دارند مثلا می‌توان در مسیرشان یک دلِ سیر گریه کرد بدون آنکه کسی ببیند و با همان گریه‌ی وحشتناک و بی پایان آنقدر حرف زد و فریاد کشید که دیگر صدایی در گلو باقی نم...

ادامه مطلب

قدرت ملیکا شریفی‌نیا برگشته!

قدرت ملیکا شریفی‌نیا برگشته!

ما نمی‌دانیم قدرت خانم ملیکا شریفی‌نیا چقدر است! چرا رفته بود، چرا برگشته؟ آیا قدرتش از سوپر من هم بیشتر است؟ آیا این قدرت سازنده است یا مخرب؟ ما هیچ چیز در این باره نمی‌دانیم. خودش می گوید: «تو «خود» هوش از كله ما می‌ربایی! آن وقت از حواسِ پرتمان تعجب می‌كنی؟ مثل این است كه آدم را به جام شراب ببندند بعد بگویند: چرا مستی؟!ا پ ن، كاملا مرتبط: شاعر می‌فرمایند كه یارُم میایه، دلدارُم میایهههههههههههههه!ا پ پ ن: از همین لحظه تا لحظه‌ای خیلی دورت...

ادامه مطلب