بایگانی برچسب ها: mohammad gharazi

حرف های بی پرده و جنجالی غرضی در برنامه دید در شب

حرف های بی پرده و جنجالی غرضی در برنامه دید در شب

حرف های بی پرده و جنجالی غرضی در برنامه دید در شب حرف های بی پرده و جنجالی غرضی در برنامه دید در شب غرضی و دید در شب به گزارش سایت خبری تفریحی به روز نیوز محمد غرضی هفته گذشته در برنامه دید در شب رضا رشیدپور حرف هایی جنجالی و بی پرده به زبان آورد. محمد غرضی کاندیدای ریاست جمهوری ساب 92 کهبه زدن حرف های بی پرده و جنجالی مشهور است در برنامه دید در شب حاضر شد و به سوالات رضا رشیدپور جواب داد. گزیده ای از حرف های بی پرده و جانجالی غرضی * دولت متو...

ادامه مطلب