بایگانی برچسب ها: Ouija board

احضار ارواح کار دستشان داد

احضار ارواح کار دستشان داد

به گزارش دیلی میل دو نوجوان در کشور پرو با استفاده از لوح احضار ارواح [ویجا] و با کمک دستورالعمل یک کتاب، قصد احضار روح و ارتباط با ارواح را داشتند که دچار غش و تشنج می‌شوند. احضار ارواح کار دستشان داد گفته می‌شود این دو نوجوان هیچ اعتقادی به لوح احضار ارواح نداشتند و تنها از سر کنجکاوی و برای سرگرمی دست به این کار زدند. لوح احضار ارواح [ویجا]آن دو به علت ترس و وحشت ناشی از کار خود در حالی که غش کرده و دچار تشنج بودند با صدایی متفاوت و ب...

ادامه مطلب