بایگانی برچسب ها: reactor Arak

آیا خارج شدن قلب راکتور اراک و پر شدن با بتن صحت دارد؟

آیا خارج شدن قلب راکتور اراک و پر شدن با بتن صحت دارد؟

آیا خارج شدن قلب راکتور اراک و پر شدن با بتن صحت دارد؟ آیا خارج شدن قلب راکتور اراک و پر شدن با بتن صحت دارد؟ راکتور اراک به گزارش سایت خبری تفریحی به روز نیوز دیروز خبر های مبتنی بر خارج شدن قلب راکتور اراک و پر شدن راکتور اراک با بتن در همه خبرگزاری ها پیچید.خبر گزاری ها با انتشار خبر خارج شدن راکتور اراک اعلام کردند که راکتور اراک با بتن نیز پر شده است. اما سازمان انرژی اتمی ساعاتی بعد بع خبر خارج شدن قلب راکتور اراک واکنش نشان داد و خارج ش...

ادامه مطلب