بایگانی برچسب ها: Safai Farahani

متهمان اصلی فساد فوتبال:کفاشیان و صفایی فراهانی

متهمان اصلی فساد فوتبال:کفاشیان و صفایی فراهانی

متهمان اصلی فساد فوتبال:کفاشیان و صفایی فراهانی متهمان اصلی فساد فوتبال:کفاشیان و صفایی فراهانی فساد فوتبال به گزارش سایت خبری تفریحی به روز نیوز کمیسون اصل نود گزارش کامل فساد در فوتبال را بالاخره منتشر کرد و در این گزارش تلویحا علی کفاشیان و محسن صفایی فراهانی به عنوان متهمان اصلی فساد در فوتبال معرفی شدند. در بند هایی از این گزارش بدون اینکه نامی از کسی برده شود متهمان مسببان اصلی فساد در فوتبال معرفی شده اند که میتوان علی کفاشیان ...

ادامه مطلب