بایگانی برچسب ها: siamak khorrami

ماجرای سیامک خرمی بوکسور ایرانی در آمریکا بوده یا اوکراین!؟

ماجرای سیامک خرمی بوکسور ایرانی در آمریکا بوده یا اوکراین!؟

ماجرای سیامک خرمی بوکسور ایرانی در آمریکا بوده یا اوکراین!؟ ماجرای سیامک خرمی بوکسور ایرانی در آمریکا بوده یا اوکراین!؟ سیامک خرمی سایت خبری تفریحی به روز نیوز:چند روزی است انتشار فیلمی از مبارزه سیامک خرمی بوکسور ایرانی با حریف آمریکایی در حالی که پرچم یا حسین را در دست و عکس رهبر را روی پیراهنش دارد و با صدای مداحی وارد رینگ می شود نقل فضای مجازی شده است. انتشار فیلم مبارزه سیامک خرمی با حریف آمریکایی در فضای مجازی در بین کاربران ...

ادامه مطلب