اگر شما این صحنه را می‌دیدید چه می‌کردید؟

یکی از خبرهای داغ شبکه‌های اجتماعی تصویر پدری است که در یکی از فروشگاه‌های تگزاس در حال خرید کردن، و برای تنبیه، موی دخترش را به چرخ دستی خریدش بسته است و به این طرف و آن طرف می‌کشد!

اگر شما این صحنه را می‌دیدید چه می‌کردید؟

اریکا برچ، زنی که موقع خرید در فروشگاه والمارت با این صحنه دردناک روبرو شد، روایت می‌کند که دختر بچه التماس می‌کرد: «لطفا بسه! قول می‌دم دیگه این کار را نکنم، لطفا بس کن».

اریکا ابتدا با موبایلش چند عکس از آن‌ها می‌گیرد، سپس به مرد می‌گوید: «موی دختر را رها کن»، و مرد پاسخ می‌دهد: «در کاری که به تو مربوط نمی‌شه دخالت نکن».

اریکا کوتاه نمی‌آید: «کار من در حال حاضر این دختر کوچولوست، موهایش را آزاد کن.»

اریکا برچ وقتی با واکنش منفی مرد مواجه می‌شود به پلیس خبر می‌دهد و پس از آن شرح واقعه و تصاویر گرفته شده را در صفحه فیسبوکس منتشر می‌کند.

به گزارش سایت به روز نیوز پلیس در جستجوی این فرد است تا وی را دستگیر کند.

اگر شما این صحنه را می‌دیدید چه می‌کردید؟

شما بودید چه می‌کردید؟

بچه‌ها گاه شورش را در می‌آورند و باقی داستان مربوط می‌شود به میزان عصبیت و سواد و شعور و دانش و توانایی والدین در چگونگی تنبیه کردن فرزاندانشان و کنترل خشم‌ خودشان.

به زمانه‌ای رسیده‌ایم که آزار و تنبیه جسمی کودکان نکوهش می‌شود، اما با پدر و مادری که آزار کودکش را حق خود می‌داند چه باید کرد؟

اگر شما این صحنه را می‌دیدید چه می‌کردید؟
اگر شما این صحنه را می‌دیدید چه می‌کردید؟

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar