کابوس دانشجویان پزشکی +۱۸

تصویر زیر سال ۱۹۰۶ میلادی گرفته شده با عنوان «رویای یک دانشجو»!

کابوس دانشجویان پزشکی +۱۸

البته این نگاه طنز عکاس قدیمی به حال و روز دانشجویان پزشکی و سر و کله زدنشان با مردگان و اسکلت‌ها و جسدها و تاثیری که دنیای اموات بر خواب‌شان می‌گذاشت.

تصویری مشابه از کابوس دانشجویان پزشکی
تصویری مشابه از کابوس دانشجویان پزشکی

بد نیست بدانیم که…
در گذشته نه امکانات فعلی در اختیار دانشجویان پزشکی بود و نه این همه آدم مرده و زنده وجود داشت که بشود یک دل سیر رویشان آزمایش و تحقیق و تفحص کرد.

آن روزگار دانشجویان پزشکی گاهی برای افزایش آگاهی پزشکی‌شان قبر دزدی هم می‌کردند و شادمان می‌شدند اگر جسد کمتر فاسد شده‌ای بدست می‌آوردند!

سلفی با مردگان
به عقیده بسیاری ژست گرفتن و عکس یادگاری با اجساد گرفتن ناخوشایند است اما شاید پزشکان نگاه متفاوتی به این موضوع داشتند یا دارند؟!

عکس یادگاری با اجسادعکس یادگاری با اجسادعکس یادگاری با اجسادعکس یادگاری با اجساد

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar