اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار

اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس( da3s ) هکرهای سایت سازمان آمار

اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار
اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار

گروه داعس (da3s)

سایت خبی تفریحی به روز نیوز:در حالی که بسیاری گمان می کردند داعش عامل هک سایت سازمان آمار ایران است اما اطلاعات کاملی از گروه عربستانی داعس(da3s) عامل هک سایت سازمان آمار درز کرده است.

داعس(da3s) یک گروه هکر عربستانی است که بررسی ها نشان می دهد داعس(da3s) وابسته به دولت عربستان است و حتی حساب کاربری داعس(da3s) در توئیتر توسط شخصیت های سیاسی و دولتی برخی کشورهای عربی نیز دنبال می شود.

این اقدام در واقع اعلام جنگ سایبری عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران است.

زمانی که از طریق جستجوگر گوگل قصد ورود به سایت مرکز آمار ایران را دارید، با متنی عربی روبه رو می‌شوید که مشخص می کند یک گروه عرب مسئول هک این وب سایت هستند.

اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار,گروه عربستانی داعس(da3s),هکرهای سایت سازمان آمار,گروه داعس(da3s),da3s,گروه داعس یا da3s چه کسانی هستند؟,جنگ سایبری عربستان علیه ایران,چه کسی سایت آمار ایران را هک کرد؟,داعس(da3s),داعس,نام گروه عربستان سعودی هکر سایت آمار,جزییات دقیق از هک سایت آمار ایران,آخرین خبرو اطلاعات جدید از هک سایت آمار ایران
اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار

عبارت عربی که در صفحه گوگل نمایش داده می شود، منجر به آن شده که بسیاری از وب سایت های داخلی به اشتباه تصور کنند که این گروه وابسته به داعش است؛ اما در واقع این گروه به نظر یک گروه هکری سعودی هستند که گویا از پشتیبانی های دولتی نیز برخوردارند.

گروه داعس یا da3s چه کسانی هستند؟

به گزارش تابناک گروه داعس یا Da3s (که اشتباها داعش خوانده شده) گروه فعال هکری است که نگاهی به آمار فعالیت های آنها نشان می دهد که به شکلی فعالانه از مدتها قبل اقدام به هک برخی وب سایت ها کرده بودند. اطلاعات موجود نشان می دهد، فعالیت اصلی این گروه، هک از نوع Defacement یا خارج کردن سایت از دسترس با ارسال پیام یا تصویر است.

اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار,گروه عربستانی داعس(da3s),هکرهای سایت سازمان آمار,گروه داعس(da3s),da3s,گروه داعس یا da3s چه کسانی هستند؟,جنگ سایبری عربستان علیه ایران,چه کسی سایت آمار ایران را هک کرد؟,داعس(da3s),داعس,نام گروه عربستان سعودی هکر سایت آمار,جزییات دقیق از هک سایت آمار ایران,آخرین خبرو اطلاعات جدید از هک سایت آمار ایران
اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار

این گروه حتی از ابزارهای ساخته شده توسط خود برای انجام هک استفاده کرده و به نظر یک گروه کاملا آموزش دیده و متخصص هستند. به نظر وب سایت مرکز آمار بعد از هک و قبل از خارج شدن از دسترس به این شکل درآمده بوده است.

اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار,گروه عربستانی داعس(da3s),هکرهای سایت سازمان آمار,گروه داعس(da3s),da3s,گروه داعس یا da3s چه کسانی هستند؟,جنگ سایبری عربستان علیه ایران,چه کسی سایت آمار ایران را هک کرد؟,داعس(da3s),داعس,نام گروه عربستان سعودی هکر سایت آمار,جزییات دقیق از هک سایت آمار ایران,آخرین خبرو اطلاعات جدید از هک سایت آمار ایران
اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار

اما نگاهی به ماهیت و فعالیت های این گروه نشان می دهد، یک گروه هکری سعودی هستند که احتمالا پیوندهای دولتی نیز دارند. حساب توییتری این گروه نشان می دهد که تعدادی از شخصیت های برجسته سعودی جزو دنبال شونده های این حساب کاربری است؛

اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار,گروه عربستانی داعس(da3s),هکرهای سایت سازمان آمار,گروه داعس(da3s),da3s,گروه داعس یا da3s چه کسانی هستند؟,جنگ سایبری عربستان علیه ایران,چه کسی سایت آمار ایران را هک کرد؟,داعس(da3s),داعس,نام گروه عربستان سعودی هکر سایت آمار,جزییات دقیق از هک سایت آمار ایران,آخرین خبرو اطلاعات جدید از هک سایت آمار ایران
اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار
اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار,گروه عربستانی داعس(da3s),هکرهای سایت سازمان آمار,گروه داعس(da3s),da3s,گروه داعس یا da3s چه کسانی هستند؟,جنگ سایبری عربستان علیه ایران,چه کسی سایت آمار ایران را هک کرد؟,داعس(da3s),داعس,نام گروه عربستان سعودی هکر سایت آمار,جزییات دقیق از هک سایت آمار ایران,آخرین خبرو اطلاعات جدید از هک سایت آمار ایران
اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار
اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار,گروه عربستانی داعس(da3s),هکرهای سایت سازمان آمار,گروه داعس(da3s),da3s,گروه داعس یا da3s چه کسانی هستند؟,جنگ سایبری عربستان علیه ایران,چه کسی سایت آمار ایران را هک کرد؟,داعس(da3s),داعس,نام گروه عربستان سعودی هکر سایت آمار,جزییات دقیق از هک سایت آمار ایران,آخرین خبرو اطلاعات جدید از هک سایت آمار ایران
اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار
اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار,گروه عربستانی داعس(da3s),هکرهای سایت سازمان آمار,گروه داعس(da3s),da3s,گروه داعس یا da3s چه کسانی هستند؟,جنگ سایبری عربستان علیه ایران,چه کسی سایت آمار ایران را هک کرد؟,داعس(da3s),داعس,نام گروه عربستان سعودی هکر سایت آمار,جزییات دقیق از هک سایت آمار ایران,آخرین خبرو اطلاعات جدید از هک سایت آمار ایران
اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار
اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار,گروه عربستانی داعس(da3s),هکرهای سایت سازمان آمار,گروه داعس(da3s),da3s,گروه داعس یا da3s چه کسانی هستند؟,جنگ سایبری عربستان علیه ایران,چه کسی سایت آمار ایران را هک کرد؟,داعس(da3s),داعس,نام گروه عربستان سعودی هکر سایت آمار,جزییات دقیق از هک سایت آمار ایران,آخرین خبرو اطلاعات جدید از هک سایت آمار ایران
اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار

در نتیجه می توان به خوبی دریافت که این گروه هکری سعودی بوده و احتمالا ماهیت فعالیت های آن ها نیز واجد پیوندهای دولتی است. البته همه اینها در حال حاضر تنها گمانه زنی های نزدیک به یقین است و هیچ یک تأیید شده نیست. به نظر باید برای اطمینان از این موضوع، منتظر ماند تا متخصصان امنیت سایبری گزارش کامل این رویداد را در اختیار قرار دهند.

سایت خبیر تفریحی به روز نیوز

اطلاعات کامل از گروه عربستانی داعس(da3s) هکرهای سایت سازمان آمار
5 (100%) 1 vote
Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar