آرنولد شوارتزنگر در حال اصلاح موی پسرش

آرنولد در اینستاگرامش دو تصویر از کوتاه کردن موی پسرش در گذشته و حال گذاشته و نوشته: «بعضی‌چیزها هیچوقت تغییر نمی‌کند!»

آرنولد شوارتزنگر در حال اصلاح موی پسرش

 

schwarzenegger: Some things never change

شاید بچه آرنولد هنوز بچه است، اما اون آرنولد کجا، این آرنولد کجا!

***

البته پست آرنولد به نوعی پاسخی است بر پست اینستاگرامی پسرش:

patrickschwarzenegger: ?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️

آرنولد شوارتزنگر در حال اصلاح موی پسرش

آرنولد شوارتزنگر در حال اصلاح موی پسرش
آرنولد شوارتزنگر در حال اصلاح موی پسرش

اینستاگرام آرنولد شوارتزنگر

آرنولد شوارتزنگر در حال اصلاح موی پسرش
5 (100%) 3 votes
Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar