همکار

خیابان‌گردی: شهر سبز

خیابان‌گردی: آلودگی صوتی

ساعت ۸ و نیم صبح جمعه در خیابان‌‌های خیس از باران تهران قدم می‌زدم. هوا پاک و شهر خلوت بود و خودروهای اندکی در تردد بودند، حتما به این دلیل که جمعه بود و ساعت ۸ و نیم صبح، هر علتی داشت قدم زدن در هوای پاک و نسبتا ساکت …

ادامه

حیات تخمی روی زمین، و یک بشکن!

حیات تخمی روی زمین، و یک بشکن!

نظریه‌های مختلفی در مورد بوجود آمدن حیات روی زمین و خارج از آن وجود دارد، مثلا بسیاری معتقدند که جهان و موجودات بسادگی یک بشکن زدن بوجود آمده است، هر چند که موافقان این نظریه در جزییات آن اختلاف رای دارند. اما آنچه که همه دانشمندان در مورد آن توافق …

ادامه

خیابان‌گردی: شهری پر از لبخند

خیابان‌گردی: شهری پر از لبخند

در خیابان‌های سرشار از آلودگی صدا و هوا، پیر زن چاقی، که روسریش باز بود و موهای سفیدش رها از قید و بند، قدم می‌زد. از روبروی پیرزن، مرد جوان خوش قیافه و سیبیلویی نزدیک می‌شد. وقتی به هم رسیدند، مرد جوان با لبخند و برق شیطنتی در چشم‌هایش به …

ادامه

فارست گامپ و جادوی عشق در درمان بیماری‌ها

فارست گامپ و جادوی عشق در درمان بیماری‌ها

نمی‌دانم شما چقدر به قدرت عشق ایمان دارید، ولی من فکر می‌کنم عشق و عاشقی واقعی را فقط در قصه‌ها و فیلم‌ها می‌شود یافت و نمونه‌ درمان با عشق را در فیلم فارست گامپ! ماجرای پسری با پاهای کم‌توان در بخش کودکی فیلم فارست گامپ، فارست گامپ، پسر هفت هشت …

ادامه