پسر ۱۰ ساله در آغوش چه کسی بود؟

بازخوانی یک خبر

پسر ۱۰ ساله در آغوش چه کسی بود؟

عنوان خبر این است:

«به هوش آمدن پسر 10 ساله در آغوش محسن مسلمان»

پسر ۱۰ ساله در آغوش چه کسی بود؟

کمی جلوتر نوشته شده:

«پسر 10 ساله روسیه ایی که به دلیل شلوغی جمعیت و برخورد نیروی انتظامی از هوش رفته بود در آغوش برانکو و مسلمان به هوش آمد.»

در انتهای خبر آمده:

«زمانیکه این بچه را برای درمان پزشکی به داخل زمین آوردند برانکو و محسن مسلمان به کنارش رفتند که این بچه در آغوش برانکو به هوش آمد.»

 

معلوم نیست این روس‌بچه در آغوش چه کسی به هوش آمده، در آغوش محسن؟ یا در آغوش برانکو؟ یا در آغوش مشترک محسن و برانکو؟

یکی برای ما و خوانندگان محترم توضیح بدهد که این آغوش سه نفره چه شکلی بوده!

اصلا معلوم نیست این پسر بچه بیهوش شده چرا باید برود در آغوش مرد یا مردان غریبه!

بعد هم معلوم نیست منظور گزارشگر خبر چه بوده، یعنی می‌خواسته بگوید که آغوش برانکو یا محسن شفا بخش است؟!

خبرگزاری مهر

پسر ۱۰ ساله در آغوش چه کسی بود؟
مشابه همین خبر را، با همین ابهامات، خبرنگار مهر گزارش کرده با این تفاوت که در پایان خبرش، توضیح داده که این پسر ۱۰ ساله ابوالفضل سلامی نام دارد و با اصلیت شیرازی ساکن روسیه است که در حال حاضر به عنوان دروازه تیم منتخب فارس در ایران بسر می‌برد!

دروازه

یعنی چه که این پسر دروازه تیم است؟

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar