آیا با دیدن این تصویر صدایی می‌شنوید؟

چند وقت پیش فردی با گذاشتن این تصویر در توییتر پرسید چرا من با دیدن این تصاویر صدایی می‌شنوم؟

دکتر لیزا دبروین، پژوهشگر دانشگاه گلاسکو، یک نظر سنجی راجع به اینکه چه تعداد از مردم قادر به شنیدن صدای این تصویر هستند انجام داد، و ۶۷ درصد از بیش از سیصدهزار شرکت کننده در این نظر سنجی معتقدند که آن‌ها نیز صدایی می‌شوند.

آیا با دیدن این تصویر صدایی می‌شنوید؟

آیا شما نیز صدایی می‌شنوید؟

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments