خیابان‌گردی: شهر سبز

ساعت ۸ و نیم صبح جمعه در خیابان‌‌های خیس از باران تهران قدم می‌زدم. هوا پاک و شهر خلوت بود و خودروهای اندکی در تردد بودند، حتما به این دلیل که جمعه بود و ساعت ۸ و نیم صبح، هر علتی داشت قدم زدن در هوای پاک و نسبتا ساکت شهر لذت دارد.

خیابان‌گردی: آلودگی صوتی

تصور کنید که به هر دلیلی، مثل زور و اجبار از بالا، یا فوران آگاهی و وجدان و مسئولیت پایینی‌ها، ساکنان تهران تصمیم بگیرند که از این به بعد هیچ خودروی بنزین سوز و گاز سوز و گازوئیل سوزی در شهر تهران حرکت نکند!

چه شود آن‌روز! هوای پاک و لطیف در سراسر سال و خنک در تابستان‌ها، و زیباتر از این، در شهر صدای پرندگان مزاحم‌ترین صدایی است که شنیده می‌شود [صدای گربه‌ها که جای خود دارد]… نه حتی تصور کردنش سخت است!

تصورش سخته اما وجود دارد مناطقی که تردد خودروهای آلوده کننده ممنوع است، مانند مناطق زیر:
شهر لامو، کنیا
جزیره آتش، آمریکا
شهر زرمات، سوئیس
جزیره هیدرا، یونان
شهر فاس البالی، مراکش
روستای لاکومبریسیتا، آرژانتین
شهر خیت هورن، هلند
شهر دوبروونیک، کرواسی
جزیره ماکیناک، آمریکا
بخشی از شهر گنت، بلژیک

جزیره ماکیناک
جزیره ماکیناک
Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar