مگه می‌شه؟ مگه ممکنه؟

همین‌جوری تصادفی!

شما قرار بوده امروز سر کار باشید، اما آتش سوزی می‌شود و محل کارتان تعطیل می‌شود. تصمیم می‌گیرید از این موقعیت استفاده کنید و بروید اون لباس قرمزه را که یک ساله حسرت داشتنش را دارید بخرید.

موقع خرید، دوست دوران مدرسه‌تان را پس از ۲۰ سال می‌بینید. دوست قدیمی شما در شهر دیگری زندگی‌ می‌کند، و قرار بوده برای یک ماموریت اتفاقی و ناخواسته برود فلان شهر، اما در بین راه و در نزدیکی شهر شما، اتوبوسشان خراب می شود و به مسافرها می‌گویند می‌توانند دو سه ساعتی بروند شهر برای خرید، و دوستتان به همان فروشگاهی می‌رود که شما آنجا هستید، چون این فروشگاه نزدیک به محل تعمیر اتوبوسش است.

می‌شود داستان را پیچیده‌تر هم کرد. فروشگاه ده طبقه دارد. شما به اشتباه وارد طبقه چهارم می‌شود، باید می‌رفتید طبقه ششم. اما وقتی در حال خارج شدن از طبقه چهارم هستید دوستتان وارد این طبقه می‌شود. ایشان قصد خرید نوعی کیف را دارد که فقط در طبقه نهم یافت می‌شود و بر اساس آدرس غلطی که گرفته به طبقه چهارم رفته است.

اگر اتوبوس خراب نمی‌شد، اگر در محل کار شما آتش سوزی نمی‌شد، اگر شما هوس خرید پیراهن قرمز به سرتان نمی‌زد و می‌رفتید خانه استراحت کنید و اگر به طبقه ششم می‌رفتید و دوستتان به طبقه نهم، هر گز شما دو نفر همدیگر نمی‌دیدید.

بعضی می‌گویند این دست سرنوشت و قضا و قدر بوده که این اتفاق‌ها بیفتند تا ما، در ساعت بخصوصی از شبانه روز، در محل بخصوصی از کره زمین، همدیگر ببینیم، یا خواست خدا بوده است.

شاید هم فقط قضیه احتمالات باشد و دست غیب نقشه‌ای برای دیدار غیر منتظره شما نکشیده باشد. نظر شما چیست؟

آنچه که تصاویر زیر می‌بینید همه اتفاقی اتفاق افتاده‌اند و عکاس صحنه سازی نکرده؛ آیا دست سرنوشت، قضا و قدر، اراده خداوند پشت این تصادفات بوده است؟ یا همین‌جوری تصادفی رخ داده‌اند؟

مگه می‌شه؟ مگه ممکنه؟مگه می‌شه؟ مگه ممکنه؟مگه می‌شه؟ مگه ممکنه؟مگه می‌شه؟ مگه ممکنه؟مگه می‌شه؟ مگه ممکنه؟مگه می‌شه؟ مگه ممکنه؟

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments