یک ماه از اتحاد «ارزونش می‌کنیم» علی کریمی و سلبریتی‌ها گذشت!

یک ماه از روزی که به پیشنهاد و راهبری علی کریمی، خودش و بسیاری از دیگر سلبریتی‌های آن نوشته با زمینه سیاه را گذاشتند توی اینستاگرامشان و پیشنهاد کردند که «تا یکماه هر چیزی که گرون شده را از بازار نخریم » تا «مجبور بشن جنسارو ارزون کنن»، گذشت.

یک ماه از اتحاد «ارزونش می‌کنیم» علی کریمی و سلبریتی‌ها گذشت!

یک ماه گذشت و جنس‌ها ارزان نشد. معلوم شد که یا کسی در عمل به حرف این سلبریتی‌ها گوش نمی‌دهد یا حل مشکل آن چیزی نیست که این‌ها پیشنهاد دادند.

یک ماه از اتحاد «ارزونش می‌کنیم» علی کریمی و سلبریتی‌ها گذشت!

بد نیست یادآوری کنیم که هنوز بخش نظرات اینستاگرام علی کریمی و برخی از سلبریتی‌های نامدار بدست خودشان مسدود شده تا شاید ناظر نوشته‌ها و فحاشی‌های هواخواهان و دنبال کنندگانشان نباشند!

مطلب مرتبط:
ایرانی نیستی اگر این عکس را نگذاری توی اینستاگرامت!

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments