تقلب کردن در امتحان زندگی

برخی از دانش‌آموزان در امتحانات تقلب می‌کنند، معمولی‌ترین تقلب‌، ریز نویسی روی یک کاغذ یا روی پوست دست یا ناخن است، اما با پیشرفت زمانه، تقلب‌ها نیز بروز شدند، مثل استفاده از ساعت‌های متن دار، و موبایل و دست مصنوعی.

تقلب کردن در امتحان زندگیتقلب کردن در امتحان زندگیتقلب کردن در امتحان زندگی

برخی از تقلب‌ها بامزه هستند و ابتکاری، مثل این مورد که دانش‌آموز از منظره قابل مشاهده از پنجره کلاس سوء استفاده کردهاست.

تقلب کردن در امتحان زندگیپاک کردن مسئله
مورد آخر بسیار آشناست، در اینجا دانش‌آموز با لاک سفید مسئله‌ای را که جوابش را نمی‌دانسته به خیال خودش نامرئی کرده است.

تقلب کردن در امتحان زندگی
معلم: «جکی، شما نمی‌توانی مسئله‌ای را که نمی‌خواهی به آن جواب بدهی محو کنی»!

ما این‌جور دانش‌آموزان را در سطح مدیریتی کشورمان، کم و بیش، داریم، مدیرانی که آسان‌ترین راه برای حل یک مسئله‌ را در پاک کردن آن مسئله‌ می‌دانند یا در تغییر ارقام یا در پنهان کردن پرتقال فروش!

واقعا در مغز این جکی‌ها چه نوع موتوری کار گذاشته‌اند؟!

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments