هوای پاک را نمی‌شود خرید؟!

در شهرهای آلوده و سمی‌ای چون تهران، مردم آرزوی نفس کشیدن دمی هوای پاک را دارند، آیا هوای پاک خریدنی است؟

هوای پاک را نمی‌شود خرید؟!

مدتی‌است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش از کیسه‌های برای حمل خرید مشتریانش استفاده می‌کند که قابل تجزیه شدن و باز گشت به طبیعت هستند. روی این کیسه‌ها نوشته شده: «هوای پاک را نمی‌توان خرید، باید ساخت…»

چگونه می‌شود هوای پاک را ساخت؟
معلوم است که برای این کار نیاز به پول است، پول برای تغییر روش زندگی شهرنشینان، آموزش آن‌ها، و کلی فرهنگ سازی، و مهم‌تر از همه، تغییر خودروهای آلوده کننده به خودروهای پاک و سبز، و کلی درخت‌کاری و فضاسازی سبز و غیره!

برای ساخت و ایجاد هوای پاک و حفظ محیط زیست باید پول خرج کرد، باید هوای پاک را خرید، قیمت هوای پاک بسیار بالاست و شهروندان به تنهایی نمی‌توانند هوای پاک را بخرند یا بسازند، البته شهروندان از ما بهتران، می‌توانند بلیت هواپیما بخرند و به نقاطی که هنوز هوای پاک دارد سفر کنند، یا خانه‌هایی بخرند یا بسازند در نقاطی که هنوز هوای پاک دارد!

نتیجه گیری با شما!

 

مطلب مرتبط:
زنبیل یادت نره!
آیا می‌شود مثل کامیکاتسو شهری بدون زباله داشت؟