گران شدن بهای خرید سربازی

طبق قانون خدمت مقدس سربازی برای مردان فقیر اجباری است!

گران شدن بهای خرید سربازی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خبرداد که براساس لایحه سال ۱۳۹۷ قیمت خرید سربازی افزایش یافت.

خدابخشی اظهار کرد: مصوب شد تا قیمت خرید خدمت سربازی برای افراد دارای مدارک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس دو برابر شده و قیمت خرید خدمت سربازی افراد دارای مدارک فوق لیسانس تا دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر سه برابر شود.

جدول قیمت‌ها
زیر دیپلم: ده میلیون تومان
دیپلم: پانزده میلیون تومان
فوق دیپلم: بیست میلیون تومان
لیسانس: بیست و پنج میلیون تومان
فوق لیسانس: سی میلیون تومان
دکترای عمومی علوم پزشکی: ۳۵ میلیون تومان
دکترای تخصصی غیر علوم پزشکی: چهل میلیون تومان
دکترای تخصصی علوم پزشکی و بالاتر: پنجاه میلیون تومان

دختران
در ایران دختران از خدمت سربازی معاف هستند اما از آنجا که حدود نصف جمعیت ایران را زنان و دختران تشکیل می‌دهد بد نیست از اینان نیز بابت خدمت نکردن مالیات دریافت کرد!

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments