امان از دست پدرها!

خیلی‌ها می‌توانند بابا بشوند، اما بابای خوب و فهمیده شدن کار هر کسی نیست!

امان از دست پدرها!

***

بابا: زبونت را برا مامانت در بیار یه سلفی بگیرم!

امان از دست پدرها!

 

وقتی بابا عکس سلفی دخترش را خراب می‌کند!

امان از دست پدرها!

 

وقتی بابا استعفا می‌دهد!

بابا: زن بیا بچه‌ات را بگیر!

امان از دست پدرها!

 

وقتی به باباها می‌گویید دارید می‌روید بیرون هواخوری، بچه‌هاتون را همراهتون ببرید!

امان از دست پدرها!

 

عکس سلفی پدرانه: یه کمی دیگه تحمل کن!

امان از دست پدرها!

 

بابا: آی‌ی‌ی… چه غلطی کردیم بابا شدیم…

امان از دست پدرها!

 

وقتی بابا دندانپزشک می‌شود!

امان از دست پدرها!

 

بابا: یه کمی دیگه توی هوا وایسو تا عکس یادگاری بگیرم!

امان از دست پدرها!

 

بابا: هی بچه جون این میخ را محکم بگیر!

امان از دست پدرها!

 

وقتی بابا با بچه‌اش ماشین بازی می‌کند!

امان از دست پدرها!

 

بچه: امان از بابای بی‌خیال!

امان از دست پدرها!

 

بابا: دهنت را باز کن بابا جون!

 

البته مامان خوب هم داریم:

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Daniel & Aida CORONA (@nunitoscorona) on

guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments