شخصیت‌های قدیمی در زندگی مدرن!

اگر ونسان ون گوگ، و مونالیزا و «دختری با گوشواره مروارید» و «زن شیردوش» دو اثر یوهانس فرمیر زنده بودند چه می‌کردند و چه می‌پوشیدند؟

شوساکو تاکائوکا، طراح گرافیک ژاپنی، پاسخی برای پرسش بالا دارد، نگاه کنید:

شخصیت‌های قدیمی در زندگی مدرن!شخصیت‌های قدیمی در زندگی مدرن!شخصیت‌های قدیمی در زندگی مدرن!شخصیت‌های قدیمی در زندگی مدرن!

این هم یک کار دیگر از این طراح باذوق، تلفیقی از بازیگران فیلم «تنها در خانه» و تابلوی «جیغ» اثر ادوارد مونک!

شخصیت‌های قدیمی در زندگی مدرن!

کارهای دیگر این هنرمند را در اینستاگرامش ببینید: shusaku1977