وقتی جای مردها و زنان عوض شود

می‌دانید که در چهاردیواری خانه، مرد مترادف با آقا و سرور و ولی‌نعمت و چه و چه است [قبلا بیشتر، حالا کمتر]، تصور کنید که در دنیایی موازی، جایگاه و مقام این دو تغییر کند!

وقتی جای مردها و زنان عوض شودوقتی جای مردها و زنان عوض شود

الی رزق‌الله [Eli Rezkallah] عکاس و هنرمند خلاق، از بیروت لبنان، با دیدی طنزناک و با استفاده از آگهی‌های قدیمی روزنامه‌ها، به این تصور جان داده است:

وقتی جای مردها و زنان عوض شودوقتی جای مردها و زنان عوض شودوقتی جای مردها و زنان عوض شودوقتی جای مردها و زنان عوض شودوقتی جای مردها و زنان عوض شودوقتی جای مردها و زنان عوض شود***

وقتی جای مردها و زنان عوض شود
الی رزق‌الله [Eli Rezkallah]
منبع:
elirezkallah.com
guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments