اعدام توسط کودکان داعشی

در گزارش جدیدی که توسط جنایتکاران دولت اسلامی منتشر شده دو کودک داعش آموخته بسوی دو جوان که دستشان بسته شلیک می‌کنند.

اعدام توسط کودکان داعشی
اعدام توسط کودکان داعشی

به گفته جنایتکاران داعشی‌ جرم این دو جوان جاسوسی برای «اتحاد صلیبیون»‌ بوده است.

اعدام توسط کودکان داعشی
اعدام توسط کودکان داعشی
اعدام توسط کودکان داعشی
اعدام توسط کودکان داعشی

بار دیگر به چهره این کودکان معصوم و بی‌گناه نگاه کنید که در لجن‌زاری از خشونت و وحشی‌گری مدفون شده‌اند و بنویسید که با آن‌ها و آموزگارانشان چه باید کرد!

کودکان داعشی
کودکان داعشی
Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar