وقتی نماینده مجلس باد در می‌کند!

روز چهارشنبه، ناگهان بوی بدی در مجلس کنیا پیچید و باعث شد تا برای مدتی مجلس تعطیل شود!

وقتی نماینده مجلس باد در می‌کند!

به گزارش بی‌بی‌سی، پس از پخش شدن بوی بد، یکی از نمایندگان مجلس به نام جولیوس گایا [Julius Gaya] فریاد زد: «یکی از ما باد معده‌اش را رها کرده و من می‌دانم این شخص کیست» و انگشت اشاره‌اش را به طرف یکی دیگر از نمایندگان گرفت!

نماینده‌ای که به او اشاره شده بود گفت: «من آن شخص نیستم. من نمی‌توانم چنین کاری را در مقابل همکارانم انجام دهم»!

در این گزارش و خبر بدبو مشخص نشد که مقصر اصلی در رها ساختن باد معده چه کسی بود و این بوی بد ناشی از خوردن چه مواد غذایی بود، اما آگاهان و کارشناسان سیاسی معتقدند که هیچ قانون و ماده قانونی در مورد رها کردن یا نکردن باد معده در مجلس نداریم، و شاعر شیرین سخن ما نیز می‌فرماید:

«چو باد اندر شکم پیچد، فرو هل!
که باد اندر شکم، بارست بر دل»!

مطلب مرتبط:
باد شکم را در خود نگه ندارید و رهایش کنید!

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments