تبریک برای شلاق خوردن

به گفته مصطفی ترک همدانی تماس‌های فراوانی داشته که مضمونشان تبریک برای حکم تازیانه است.

دو ‌سال حبس برای مرتضوی

به گزارش روزنامه ایران، تکلیف دو پرونده اتهامی سعید مرتضوی، قاضی سابق در دستگاه قضایی روشن شد؛ دو سال حبس بابت جنایت کهریزک و تبرئه در پرونده فساد تأمین اجتماعی.

رسیدگی به پرونده اول، هشت سال ( از سال ۸۹) و رسیدگی به پرونده دوم تقریباً چهار سال به طول انجامید تا منتهی به این نتایج شد.

همزمان هم در خبری دیگر، مصطفی ترک همدانی از محکومیت خود به ده ماه زندان و شلاق با شکایت سعید مرتضوی دادستان سابق تهران خبر داد.

ترک همدانی وکیل برخی از کارگران شاکی از سازمان تأمین اجتماعی در پرونده سعید مرتضوی بود.

حکم شلاق
مصطفی ترک همدانی در اینستاگرامش نوشته:

تبریک برای شلاق خوردن
«باورش سخت هست اما تماس‌های فراوانی دارم که مضمونش تبریک حکم تازیانه‌ام است، انگار نمی‌دانند شلاق درد دارد!
نمی‌دانم منظورشان چیست!
پناه بر خدا، بقول مولانا
از قضا سرکنگبین صفرا فزود»!

تبریک برای شلاق خوردن

تازیانه چیست
در فرهنگ لغت دهخدا آمده است که تازیانه آن چیزی است که با آن اسب را زنند و تابیده کلفت چرمی یا ریسمانی با دسته چوبی یا غیر آن است که برای راندن چهارپا و زدن مقصر بکار می‌رود».

البته بخشی از این معنی، مربوط به گذشته است و امروز اسب و چهارپا را تازیانه نمی‌زنند. یعنی عیب است که بزنند. مکروه است زدن این بسته زبان‌ها!

اما انسان که بسته زبان نیست. می‌تواند جلوی زبانش را بگیرد و هر سخنی را بر زبان نیاورد.

طبق قانون کشور ما، فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع فرد دیگری آبرویش از دست برود، پس از اثبات بی‌گناهی خویش می‌تواند از فردی که به او تهمت زده شکایت کند.

در صورتیکه شاکی بتواند سوء نیت مفتری را اثبات نماید، قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر می‌شود و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزائی ارسال می‌شود.

مجازات تهمت زننده، پس از اثبات سوء نیتش، یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از این دو حسب مورد می‌باشد.

تبریک برای شلاق خوردن
به این مطلب امتیاز دهید
Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar