عکاسی از گل‌های منجمد شده در یخ

دو هنرمند آفریقایی چند سال است که گل‌های مختلف را منجمد می‌کنند و از آن‌ها عکس می‌گیرند، تلفیقی از طراحی و شانس، هستی و نیستی!

عکاسی از گل‌های منجمد شده در یخ

بروس بوید [Bruce Boyd]، عکاس، و تارین اسمیت [Tharien Smith]، طراح، تابلوهای زیبایی از گل‌های یخ زده می‌سازند و از آن‌ها عکس می‌گیرند.

آن‌ها می‌گویند چهارسال پیش و برای مدتی در جستجوی آفرینش کاری جدید و متفاوت بودند و با الهام از کارهای ماکوتو ازوما [Makoto Azuma] هنرمند ژاپنی شیوه منجمد کردن گل‌ها و عکاسی از گل‌های یخ زده را پی گرفتند.

آن‌ها گل‌های مختلف را در ظرف پر از آبی می‌چیند و آن‌ها را منجمد می‌کنند، سپس این قالب‌های یخی را در استخری می‌اندازند و می‌گذارند تا این قالب‌ها ترک بخورند و در این مرحله از آن‌ها عکس می‌گیرند.

نتیجه کار غیر قابل پیش‌بینی است و شانس و تصادف و زوایای شکستگی یخ‌ها و خطوط و حباب‌های ایجاد شده مناظر متفاوتی بوجود می‌آورند.

چرا یخ؟ آن‌ها معتقدند که یخ در حالیکه می‌تواند حافظ چیزی باشد، می‌تواند زیبایی آن چیز را تقویت بخشد یا آن را از ریخت بیاندازد و دگرگون کند و آن‌ها در فاصله کوتاه آب شدن یخ‌ها و پژمردن گلها، فرصت زودگذری دارند برای جاودان ساختن تصویری زیبا و متفاوت!

عکاسی از گل‌های منجمد شده در یخ

عکاسی از گل‌های منجمد شده در یخ

عکاسی از گل‌های منجمد شده در یخ

عکاسی از گل‌های منجمد شده در یخ

عکاسی از گل‌های منجمد شده در یخ

اینستاگرام اسمیت و بوید:
instagram.com/smithandboyd

اینستاگرام ماکوتو ازوما:
.instagram.com/azumamakoto

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar