با ساعت‌های قدیمی چه کنیم؟

با آمدن موبایل و گوشی‌های هوشمند، نیاز به ساعت‌های مچی و رومیزی، که روزگاری بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم بود، کمتر و کمتر شد، اما هنوز هم می‌توان از آن‌ها استفاده کرد، آنگونه که گریگوری گرازوس می‌کند.

با ساعت‌های قدیمی چه کنیم؟
گریگوری گرازوس [Gregory Grozos] هنرمندی یونانی است و از ساعت‌های قدیمی آثار هنری زیبا و مینیاتوری می‌سازد.

با ساعت‌های قدیمی چه کنیم؟

با ساعت‌های قدیمی چه کنیم؟

با ساعت‌های قدیمی چه کنیم؟

با ساعت‌های قدیمی چه کنیم؟

با ساعت‌های قدیمی چه کنیم؟

با ساعت‌های قدیمی چه کنیم؟

با ساعت‌های قدیمی چه کنیم؟

این هنرمند در مورد خودش نوشته:

“I believe that art is a field of human culture which has tremendous power in affecting people. I thus try to bring out what is positive, bright and wholesome in my art, making it into something which can have the capacity of benefiting, inspiring and helping others. Seeing things in this way has opened up a completely new field of ideas, creativity and an enthusiasm to improve my skills, techniques and knowledge.”

شما هم می‌توانید
اگر حوصله و ذوق این هنرمند را ندارید، مشکلی نیست، شما می‌توانید ساعت قدیمی یا یادگار گذشتگان خود را قاب بگیرید و به عنوان یادبودی نوستالژیک روی دیوار نصب کنید.

با ساعت‌های قدیمی چه کنیم؟

اینستاگرام Gregory Grozos
instagram.com/gregorygrozos

Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar