وزیر آموزش و پرورش و حق آموزش همه کودکان

به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز ۲۰ شهریور، محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، در توییترش نوشت:

«آموزش رایگان و با کیفیت حق همه کودکان است!
نباید کسی به سبب داشتن عقیده‌ای از حق تحصیل در مدرسه محروم ‌شود!
نباید کسی در مدرسه اجازه تفتیش عقاید داشته باشد…»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز ۲۱ شهریور، محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، گفت:

«اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است»!

وزیر آموزش و پرورش و حق آموزش همه کودکان

تناقص
محمود صادقی
، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در توییتر ، با اشاره به دوگانگی سخنان وزیر، پرسیده:

«آقای وزیر! بالأخره نظر شما کدام است؟»

احسان همانجا پاسخ این پرسش را داده: «با کدوم می‌تونه ادامه بده؟ همونه»!
.
ماهی سیاه کوچولو نوشته: «ابراز عقيده با داشتن عقيده فرق داره»!
.
سعید طاهری، با اشاره به کتاب قلعه حیوانات اثر جرج اورول و قانون مهم مزرعه که «همهٔ حیوانات باهم برابرند، اما بعضی برابرترند» نوشت: «همه با هم برابرند لکن برخی برابرتر»!
.
علی ذوالقدر نوشته: «کدوم بچه میاد تو مدرسه تبلیغ عقاید بکنه؟! اصلا بچه مگه عقیده مذهبی داره؟»