چه می‌کند این ترنج خانوم!

هر دلی یار داره جز دل نفرین شده من

استاد حمیدرضا زارعی و هنرجوی خردسالش ترنج سبزواری
آموزشگاه چاووش همدان

ویرون بشی ای دل
الهی خون بشی ای دل
از دست تو فریاد
پریشون بشی ای دل
به دنبال خودت من رو به هر سویی کشوندی
عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی
هر دل می‌بینی یار داره
دلبر و دلدار داره
مونس و غمخوار داره
جز دل نفرین شده من
جز دل نفرین شده من
ای دل گله ای ساز نکن
عاشقی آغاز نکن
خواهش پرواز نکن
طاقت بیماری نداری
تاب گرفتاری نداری
ویرون بشی ای دل

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

 

داستان خوانی ترنج سبزواری

چه می‌کند این ترنج خانوم!داستان بز زنگوله پا را با صدای زیبای ترنج بشنوید

 

 

اینستاگرام حمیدرضا زارعی
instagram.com/hamidreza.zarei.tonbak

چه می‌کند این ترنج خانوم!
5 (100%) 1 vote
Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar