آرزوی شادی برای همه در روز جهانی شادی

۲۰ ماه مارس توسط سازمان ملل متحد روز جهانی شادی [یا خوشبختی] نامگذاری شده است.

بیستم ماه مارس گاهی در ایران برابر با اول فروردین است و گاهی برابر با ۲۹ اسفند، و امسال ۲۰ مارس برابر با سی‌ام اسفند ماه می‌باشد!

سازمان ملل متحد در جهت ریشه کنی فقر و ایجاد شادی و خوشبختی از همه کشورهای عضو، سازمان‌های سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، و همچنین جامعه مدنی، از جمله سازمان‌های غیردولتی و افراد دعوت کرده تا این روز را به روشی مناسب، از جمله از طریق آموزش و فعالیت‌های آگاهی بخشی به مردم، برگزار کنند!

آرزوی شادی برای همه در روز جهانی شادی

World Happiness Day
International Day of Happiness

واژه Happiness در زبان فارسی مترادف با شادی، خوشبختی، خوشحالی، خوشی، خرسندی، خوشنودی. می‌باشد.

عرض تبریک
چون تا ریشه کن شدن فقر در جهان و خوشبخت و شاد شدن همه مردم فاصله زیادی داریم فقط می‌توانیم آرزو کنیم که باشد که چنین شود!

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments