امید تازه‌ای برای باززایی اعضای بدن انسان

چه می‌شد اگر انسان می‌توانست بازو یا پای قطع شده‌اش را باززایی کند؟

تحقیق جدیدی روی کرم‌های سردوکی نشان داده که شاید روزی بتوان به این آرزو دست یافت.

امید تازه‌ای برای باززایی اعضای بدن انسان
امید تازه‌ای برای باززایی اعضای بدن انسان

این تحقیق نشان داده که کرم‌های سردوکی می‌توانند اعضای بریده شده بدن خود را باز تولید کنند.

به گزارش «فیوچریست» تحقیقی در موسسه «Development Dynamics» نشان می‌دهد کرم‌های سر دوکی می‌توانند بخش‌های مختلفی از بدن خود از جمله سر، سیستم عصبی و اعضای داخلی را پس از آنکه به دو نیم پاره شدند، دوباره بسازند.

اگر دانشمندان بتوانند شبکه ژنتیکی که این ویژگی را در بدن جانور رهبری می‌کند، بیابند، شاید بتوانند با دستکاری ژنتیکی مشابه، این ویژگی را در بدن انسان نیز فعال کنند. زیرا هرچند این کرم‌ها در شن‌ها و در مناطق مرجانی کف اقیانوس زندگی می‌کنند و از نظر ظاهری شباهتی به ما انسان‌ها ندارند اما این موجودات با انسان در ۱۴هزار ژن شریک هستند، یعنی ۷۰درصد اشتراک ژنتیکی بین ما و آن‌ها!

امید تازه‌ای برای باززایی اعضای بدن انسان

در این تحقیق سه تا چهار روز پس از آنکه کرم به دو نیم تقسیم شد، دهان و پوزه حیوان رشد می‌کند.

امید تازه‌ای برای باززایی اعضای بدن انسان

امید تازه‌ای برای باززایی اعضای بدن انسان

همچنین پس از پنج تا ده روز سر و دم او به شکلی کاملا متناسب با نیمه موجود رشد می‌کند.

امید تازه‌ای برای باززایی اعضای بدن انسان

در روز پانزدهم نیز کرم می‌تواند لوله عصبی خود را پرورش دهد. این بخش را می‌توان به ستون فقرات انسان شبیه دانست.

محققان در تلاش هستند که کشف کنند کدام نوع از سلول‌های این کرم‌ها در روند بازسازی نقش دارند.
منبع: خبرگزاری مهر

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar